milford jai alai - rob dobi - 2/29/05 - robertdobi@hotmail.com